Peter Positive Artikel op The Body website in New York – The complete HIV/AIDS resource

Mooi artikel op de website http://www.thebody.com in New York – The Complete HIV/AIDS resource

Met dank aan mijn vriend Charles Sanchez

Peter Dombret is positively fit — and not just his pecs.

“I have the burning desire to be a little bit more positive every day,” he said, “and share it out to everyone who needs some help being positive, too.”

Peter, a business owner living with HIV in Brussels, Belgium, has taken his HIV status and turned it into a life philosophy of healthy living and positive energy. In 2014, he published a book about his life, coming out and coming to terms with his HIV. Peter Positief (translated as Peter Positive), was a way for him to tell the story of his life and HIV journey. The book was published in Dutch and promoted in Belgium and the Netherlands via television, radio, newspaper and social media.

Lees het volledige artikel hier – klik hier

Peter Positive 

Positief HIV Nieuws – Seropositieven die trouw op medicatietherapie zijn, worden de nieuwe ‘seronegatieven’!

Het is ondertussen al heel veel gecommuniceerd via de sociale media van officiële instanties, dat seropositieve die heel trouw op een medicatietherapie zijn, eigenlijk de ‘nieuwe sero negatieven’ kunnen benoemd worden. 

Ik, Peter Dombret, ben in augustus 1995, 20 jaar geleden besmet met het hiv virus. Kort na je besmetting en zonder het nemen van hiv antivirale medicatie, ben je heel besmettelijk voor andere mensen door onder andere bloed-bloed contact of enkele andere vormen van seksueel contact. Vervolgens start je met antivirale medicatie om het hiv virus in je lichaam te onderdrukken waardoor en minder virusdeeltjes in je bloed circuleren.  Hierdoor wordt je eigen immuunsysteem minder agressief of niet aangevallen en blijft het gezond overeind.

Een geweldig extra voordeel van het heel therapietrouw  nemen van uw hiv medicatie is, dat je HIV Neutraal wordt of eigenlijk gelijkgesteld wordt als ‘SERO NEGATIEVE status’. Dit betekent dat er zo weinig virus in je bloed circuleert, waardoor je niet meer besmettelijk bent voor andere mensen. Een wezenlijk verschil voor discordante koppels bijvoorbeeld. Koppels waarvan de ene seropositief is en de andere seronegatief. Zij kunnen perfect en intenser met elkaar genieten van hun seksueel leven zonder noodzakelijk een condoom te hoeven gebruiken. Bovendien kan de seronegatieve persoon van het koppel ook nog eens, als extra voorzorg PrEP nemen. Gekend onder de naam Truvada. Medicatie dat een preventieve werking heeft van 97 % (en volgens studies zelfs meer) tegen hiv besmetting.

Bovendien is het een gigantisch voordeel voor hiv plussers die singel zijn. Zij kunnen met minder zorgen, noch panische angst om iemand anders te besmetten, meer van hun seksueel actief leven genieten. Ze hebben tevens ook een minder grote of geen drempel meer om hun sero-status te vertellen aan iemand waar ze echt op verliefd worden en een relatie zouden mee willen beginnen. En plus zal de seronegatieve waarop de hiv plusser die hiv neutraal is, minder snel ongerust zijn en de nieuwe relatie makkelijker een kans geven. Condoomgebruik blijft nog wel ontzettend belangrijk voor alle andere soa’s waarvoor je niet beschermd bent als je een actief seksleven hebt zonder condoom! Belangrijk om daar zeker bij stil te blijven staan.

Lees zeker verder!

Wat is HIV-NEUTRAAL?

Wel het is een nieuwe fijne positieve term, die hiv positieve mensen kunnen gebruiken in hun communicatie over hun status. Een term die meer een meer bekendheid zal krijgen in de LGBT-community die veel rust zal geven. Mogelijkheden creëert om eenvoudiger te genieten van seksuele contacten. Waar dan ook!

Wie hiv heeft, maar succesvol wordt behandeld met hiv-remmers, kan het virus eigenlijk niet meer overdragen. En kan het uiteraard ook niet meer oplopen. Laten we het hiv-neutraal noemen. Er is zelfs een gay-moticonnetje voor.

Hiv-plussers die keurig met alle discipline de hiv-remmers gebruiken, hebben op een gegeven moment een ‘viral load’ die ondetecteerbaar wordt benoemd. Hiv-plussers krijgen de status hiv neutraal. Tevens een geweldige vooruitgang voor discordante koppels (koppel waar een persoon hiv+ is en de andere hiv-) Of als je als hiv negatief persoon verliefd wordt op een hiv positief persoon. De gevoelens kunnen makkelijker primeren boven de rationele gedachte om de relatie eventueel geen kans te geven.

Bij discordante koppels kan dit bovenal nog gecombineerd worden met PrEP. De hiv negatieve persoon van het koppel, kan Truvada nemen waardoor de kans op overdracht eigenlijk tot 200 % wordt beperkt. Bijna 100% door de ondecteerbare virale lading van de hiv+ persoon en bijna 100% door het nemen van Truvada/PrEP door de hiv- persoon. Dit is echt een vooruitgang in wetenswaardigheden door studie’s.

Als persoon zoals ik die 20 jaar seropositief is, ben ik super verheugd deze evolutie te mogen mee maken. Een vaccin zou nog een stap verder zijn en uiteraard uiteindelijk het verbannen van hiv door een genezing maakt de strijd tegen hiv compleet.

Wat is de virale lading?

De virale lading (viral load) is het aantal kopieën van het hiv-virus per milliliter bloed. De virale lading is naast het aantal CD4-cellen de belangrijkste aanwijzing in de opvolging van een hiv-infectie.

Wanneer is een virus ondetecteerbaar?

Een virus is ondetecteerbaar wanneer er minder hiv-virus per milliliter in het bloed aanwezig is dan de gevoeligheid van de specifieke test op de virale lading toelaat. In het geval van hiv is dit tussen de 20 en 50 per milliliter bloed. Dit wil echter niet zeggen dat er geen hiv meer in je lichaam circuleert. Het virus zit nog wel ‘verstopt’ in de hersenen en het beenmerg. Maar het is niet meer actief.
Meer dan 80% van de mensen met hiv die op medicatie staan en worden opgevolgd in aidsreferentiecentra in België, heeft een ondetecteerbare lading. Ter vergelijking: mensen met hiv die niet behandeld worden, kunnen een virale lading hebben van meer dan 50.000 tot zelfs over het miljoen virusdeeltjes per milliliter bloed.

Ben je nog besmettelijk als je virale lading ondetecteerbaar is?

Nauwelijks of niet. Als je ondetecteerbaar bent, heb je zo weinig virus in je bloed dat je nog nauwelijks besmettelijk bent voor anderen door een onbeschermd seksueel contact. Dit medisch succesverhaal is te danken aan de steeds efficiënter wordende hiv-medicatie die momenteel voorhanden is. Zolang je die medicatie correct inneemt en je niet besmet bent met een andere soa, kan het virus blijvend onderdrukt worden.

“Ik ben zelf heel blij dat ik al jaren toegang heb tot hiv-remmers en mijn virale lading, al meer dan tien jaar ondetecteerbaar is onder de 20 kopies virussen per milliliter bloed. Ik mag met met alle positiviteit HIV-NEUTRAAL benoemen of zelfs gelijkgesteld aan HIV Negatief. Een hele opluchting. Ik kan in alle vrijheid bewegen en seksualiteit beleven. Als de term hiv neutraal nog bekender worden in de LGBT-community is het meer dan fijn om over je hiv neutrale status te uiten.

Peter Positief

Lees ook volgende officiële artikelen:

hiv neutraal

Peter Positief boekrecensie – Humanistisch-Vrijzinige Vereniging

Auteur: Peter Dombret
Uitgeverij:  Peter Dombret en vzw Epo, Berchem, 2015
ISBN: 978 94 6267 048 8

Het is het debuutboek van de auteur.  Per verkocht exemplaar van dit boek gaat 1 euro naar de Hiv Vereniging België.

Peter Dombret ontdekt en verkent zijn identiteit als homofiel en brengt met dit werk een inspirerend beeld van zijn positieve levensingesteldheid en wilskracht.  Het boek leest als een vrolijke en vrijmoedige film.  Het is het verhaal van iemand die nieuwsgierig en met volle teugen alles uit zijn leven haalt.  Het is het relaas van een mens van vlees en bloed achter de statistieken en de wetenschap, van een geboren optimist die blijft dromen.  Peter struikelt niet over de obstakels van een leven met HIV.  Hij wil bewijzen dat HIV genormaliseerd kan worden.  In de jaren ‘80 waren HIV en aids immers heel erg zichtbaar in het homomilieu en kwamen in een taboesfeer terecht.  Met deze sterke getuigenis doorbreekt Dombret het stilzwijgen en inspireert hij anderen om zijn voorbeeld te volgen en elkaar te steunen.

Het boek bevat een voorwoord, inleiding, vier delen onderverdeeld in hoofdstukken, nawoord, dankwoord, bijlage over HIV, verder lezen en contactadressen.  De paperback- een formaat A5 – telt 226 pagina’s.

Het voorwoord van de voorzitter van HIV-België, is enorm lang: het bedraagt niet minder dan 16 pagina’s.  Gepleit wordt voor een grotere inspanning tot preventie.

Peter Dombret is een long term survivor.  26 jaar geleden kwam hij uit de kast als homo en sinds 20 jaar is hij besmet met HIV.  Geen enkele tegenslag in zijn leven weerhoudt hem ervan om nieuwe kansen te creëren, risico’s te nemen en voluit voor het leven te gaan.  Dat blijkt niet voor iedereen vanzelfsprekend.

Dombret meent dat HIV in België en Nederland geen taboe meer is.  Toch is homofilie pas in 1990 geschrapt als geestesziekte door de Wereldgezondheidsorganisatie!  Men wordt als homo geboren, maar moet het zelf ontdekken, aldus de auteur.
Homofobie wordt vaak ingegeven door culturele en maatschappelijke aspecten.

Dit boek verschaft veel inzicht in de homoproblematiek in het algemeen en bijzonder in HIV.

Ook informatie over de strafwetgeving in verband met HIV-besmetting, schuldsaldoverzekeringen, discordante relaties, sporten en andere relevante onderwerpen komen aan bod.
Zijn verhaal besluit met: “Open de ogen en de mond voor aids ze sluit”
Hij hoopt dat zijn positieve kijk zich in de maatschappij als een virus mag verspreiden, want het wordt tijd dat HIV als stigma en taboe volledig uit de wereld verdwijnt.

De hoofdbrok van het boek verhaalt zijn leven met alle hoogtes en laagtes die de auteur heeft doorgemaakt, maar vooral dat hij altijd positief is gebleven.  Het leest heel boeiend en is daarbij licht van toon.  Er zijn telkens kaderteksten opgenomen met educatieve informatie en andere aspecten van homoseksualiteit.  Eveneens wordt er statistisch materiaal gegeven.
De levensloop van Peter en zijn partners is trouwens ook zeer interessant op gebied van werk om den brode.  Ook deze HIV-besmette man vindt dat elke mens de opdracht heeft om toch het beste uit zijn leven te halen.

De eerste aanzet tot dit boek was om alle seropositieve mensen in België en Nederland een hart onder de riem steken.  Aangezien in België vrijwel alle kosten voor HIV door de gemeenschap gedragen worden, wil Dombret hiermee die maatschappij iets teruggeven.

In het nawoord tenslotte wordt een hele waslijst opgegeven van andere initiatieven die Peter Dombret in dat verband nog in petto heeft.  Zeer aan te raden lectuur voor iedereen.

Willy Raats

EPOU_15_cover peter positief.indd

Altijd blijven doorgaan! Peter Positief

Doorgaan!  Altijd blijven doorgaan, was zijn gouden raad!

Ik moet terug denken aan een ontmoeting met een goede vriend van ons. Een zeer succesvol man. Heel positief ingesteld.

Hij is onze notaris. We zien hem telkens met een paar jaar ertussen. We handelen de zaken af waarvoor we een afspraak met hem hebben, maar praten ook wederzijds vlug alles bij. We praten ook over de verschillende zakelijk uitdagingen die we zijn tegen gekomen. Vaak kan hij koppelen met goede raad.

Ik geef ook mijn boek Peter Positief cadeau en verklapte de belangrijkste inhoud ervan.

Toen kwam zijn gouden raad: “Om succesvol en gelukkig te zijn, is het altijd blijven doorgaan”. Gewoon blijven doorgaan, zei hij.

Een uitspraak waar ik regelmatig aan terug denk.

Always Be Positive. Beautiful reminder.

Peter Positief

volgende hoofdstuk

Positief HIV Nieuws – PrEP is beschikbaar in Frankrijk!

PrEP is beschikbaar in Frankrijk

PrEP is beschikbaar in Frankrijk vanaf januari 2016. Dit wil zeggen dat men PrEP voorschrijft en terugbetaalt in gespecialiseerde ziekenhuizen en binnenkort ook in testcentra.

Frankrijk is het eerste land binnen de Europese Unie dat PrEP beschikbaar maakt. PrEP is in de Verenigde Staten sedert 2012 beschikbaar als een preventiemiddel voor hiv.

Voor wie?

PrEP is in Frankrijk beschikbaar voor mensen die:

  • boven de 18 jaar oud zijn, en
  • een groot risico lopen om besmet te worden met hiv via seksueel contact

PrEP en preventie

PrEP zijn hiv-remmers die voorgeschreven worden aan hiv-negatieve personen. Deze voorkomen dat zij besmet worden met hiv. PrEP is een aanvullende manier om hiv-overdracht te voorkomen. Ook andere manieren om hiv-overdracht te voorkomen blijven noodzakelijk:

PrEP beschermt niet tegen andere seksueel overdraagbare aandoeningen (soa’s).

Be-PrEP-ared(link is external)

Momenteel loopt bij het Instituut voor Tropische Geneeskunde een demonstratiestudie van PrEP. Deze studie gaat na op welke manier het gebruik van PrEP bij mannen die seks hebben met mannen aanvaardbaar en haalbaar is.

Lees het volledige artikel (Frans).

Bron: www.mannenseks.be / www.sensoa.be 

Peter Positief
Website: www.peterpositief.com 

Logo Boek Peter Positief blauwe achtergrond

Peter Positief TOP 10 aan ‘Goede Voornemens 2016’ – Goed voornemen nummer 10

Peter Positief TOP 10 aan ‘Goede Voornemens 2016’

Na mijn dagelijks positief motiverende post, deel ik de komende tien dagen per dag één van mijn ’10 Goede Voornemens voor het jaar 2016 !

Goed Voornemen 10 – Toezien op het volbrengen van de negen eerste goede voornemens en afwerken van mijn ‘Bucketlist’!
Zoals beloofd mijn Top 10 aan goede voornemens in het jaar 2016.

Om het rijtje af te sluiten, is mijn voornemen nummer 10 misschien nog de belangrijkste van alle tien voornemens. Toezien dat ik alle negen eerder vermelde goede voornemens voor het jaar 2016 wel effectief in actie zet en er mij aan hou. Niet zomaar vluchtig even goede voornemens uit de mouw schudden. Neen! Er ook een degelijke planning voor uitwerken, resultaten bijhouden en data prikken wanneer ze gerealiseerd moeten zijn.

Voornemen 10 houdt ook in dat ik mijn ‘bucketlist’ verder in de gaten hou.

Alles wat ik nog wil doen en realiseren in de komende jaren. Onder andere, welke reizen wil ik nog maken. Om mij daarbij te helpen, kreeg ik een schitterend boek als cadeau van het ‘BoekenBusiness Team’, het bedrijf dat mij in 2015 heeft begeleid om als debuutschrijver te kunnen schitteren. Ze gaven mij het ‘Bucket List Boek’ waarin 500 dingen voor jou zijn opgesomd die je moet gedaan hebben. Een aanrader om te kopen en ermee aan de slag te gaan.

Dromen, Durven en Doen! Maak er een lijst van of gebruik de opgesomde lijst in het boek om te te helpen

Bucket list boek

Dat is mijn voornemen nummer 10 !

Enthousiaste Positieve Goede Voornemens groeten,
Peter Positief

Peter Positief TOP 10 aan ‘Goede Voornemens 2016’ – Goed voornemen nummer 9

Peter Positief TOP 10 aan ‘Goede Voornemens 2016’

Na mijn dagelijks positief motiverende post, deel ik de komende tien dagen per dag één van mijn ’10 Goede Voornemens voor het jaar 2016 !

Goed Voornemen 9 – Voldoende ‘Quality Time’ voorzien met mijn partner Fernando Nascimento!

Facebook vatte het onlangs nog op deze manier samen: “Jullie zijn niet te scheiden en daarom handelen jullie bijna als één en dezelfde persoon. Zulke vriendschappen zijn extreem zeldzaam. Het is daarom belangrijk dat jullie je contact nooit verbreken en dat jullie er altijd van bewust zijn hoe belangrijk de andere voor je is. Jullie zijn echte vrienden!”

Het klopt helemaal. In 2016 zijn we 18 jaar samen en 10 jaar getrouwd. Een feit waar we zelf erg trots op zijn. Genoeg tijd inbouwen voor ‘quality time’ en veel communiceren laat onze relatie verder goed verlopen.

We nemen ook onderstaande quote ook heel serieus als een goed voorbeeld en als een jaarlijks goed voornemen!

secret of marriage

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dat is mijn goed voornemen nummer 9 !

peter en fernando quality time Enthousiaste Positieve goede voornemens groeten,

Peter Positief

Peter Positief TOP 10 aan ‘Goede Voornemens 2016’ – Goed voornemen nummer 8

Peter Positief TOP 10 aan ‘Goede Voornemens 2016’

Na mijn dagelijks positief motiverende post, deel ik de komende tien dagen per dag één van mijn ’10 Goede Voornemens voor het jaar 2016 !

Goed Voornemen 8 – Onze familie in Indië minstens één keer per jaar bezoeken!

Ondertussen zitten we al 8 jaar in het sponsorprogramma van Sahaya International. Een ontwikkelingsorganistie opgericht door onze goede vriend Koen Van Rompay samen met zijn vriend Selvam, die hij leerde kennen op een international aidsconferentie. We sponsoren daar al die tijd een aantal fantastische kinderen, die uiteraard onze familie zijn geworden. In 2015 hebben we hun voor de eerste keer bezocht te Andimadam in de regio Tamil Nadu. Met andere woorden, veel te lang mee gewacht. Het was ontzettend hartverwarmend en een hele ervaring. Vandaar mijn voornemen nummer acht, wie had het anders verwacht!

Onze familie in Indië minstens één keer per jaar gaan bezoeken en tijdens het jaar meer contact houden via Facebook, Skype en andere eenvoudige mogelijkheden.

Interesse om mee in het Sahaya International sponsorprogramma te stappen? Bekijk zeker de kortfilm Sahaya Going Beyond (narrated by Jeremy Irons) en neem contact op met Koen via zijn Facebookpagina of via de webiste van het project.

Foto’s van onze reis naar Indië in het jaar 2015 kunnen jullie hier bekijken. Zo kan je ontdekken wat de ontwikkelingsorganisatie allemaal onderneemt – Fotoalbum Reis Indië 2015

Manikadan, behoorde tot de eerste vier sponsorkinderen die we hadden. Ondertussen aan het werk in Dubai als een flink opgegroeide kerel en ingenieur. Hierdoor valt hij buiten het sponsorprogramma onder het motto ‘Mission Completed’. Hij bijft uiteraard in de familie en we denken heel veel aan hem!

Manikandan 2 Siva Guru, de nieuweling in onze familie! We sponsoren hem sinds 2015 en wordt de nieuwe ingenieur in spé! Welkome Siva Guru. Jij neemt de plaats in van Mani en zo zijn we terug met vier.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Vlnr boven Leo Charlin, Selvam Durai, Desouza, moeder van Desouza en Baskar (links)

Familie Indie Dat is mijn voornemen nummer 8 !

Enthousiaste Positieve goede voornemens groeten,

Peter Positief

Peter Positief TOP 10 aan ‘Goede Voornemens 2016’ – Goed voornemen nummer 7

Peter Positief TOP 10 aan ‘Goede Voornemens 2016’

Na mijn dagelijks positief motiverende post, deel ik de komende tien dagen per dag één van mijn ’10 Goede Voornemens voor het jaar 2016 !

Goed Voornemen 7 – Lotgenoten een hart onder de riem blijven steken!

Onder het motto: “Positief en laat die ‘sero’ maar vallen”, heb ik in het jaar 2015 al een paar acties verricht. Denk aan de leuke Gratis Knuffelactie Wereld Aidsdag 01 dec. 2015‘ met mijn goede vriend Michiel Vandeweert die hierover ook een super interview over gaf op TV Limburg

Mijn goed voornemen nummer 7 is de tal van nieuwe acties die ik in petto heb voor het jaar 2016, grondig verder uit te werken en er zo veel mogelijk van te realiseren. Buiten de ‘Knuffelactie’ herhalen om 01 december 2016, ben ik nog twee andere grote acties aan het uitwerken. Hopelijk vind ik hiervoor de juiste partners om deze te verwezenlijken. Dan wordt 2016 een jaar dat ik zelf nog nooit heb gezien!

Buiten die ‘grote acties’ voor 2016, neem ik me ook voor om lezingen te geven in universiteiten, scholen en voor organisaties. Mijn getuigenis te delen in alle soorten media om het leven met hiv verder te normaliseren en te bewijzen dat taboe en stigma rond hiv eigenlijk niet bestaat als je er goed en degelijk mee omgaat.

Dat is mijn goed voornemen nummer 7!

Sexual Healing poster

Zie link: Sexual Healing ‘Avoid the scare, be Aware’

Enthousiaste Positieve goede voornemens groeten,

Peter Positief

Peter Positief TOP 10 aan ‘Goede Voornemens 2016’ – Goed voornemen nummer 6

Peter Positief TOP 10 aan ‘Goede Voornemens 2016’

Na mijn dagelijks positief motiverende post, deel ik de komende tien dagen per dag één van mijn ’10 Goede Voornemens voor het jaar 2016 !

Goed Voornemen 6 – Basisstructuur al maken voor mijn volgend boek, Peter Power!

Ik weet nu wat een boek schrijven inhoudt. Het is te zeggen, ik besef hoeveel werk er vooraf gaat, om de basisstructuur te maken van een manuscript waarmee je naar de uitgevers kan stappen om je boek te presenteren. Ik kan mij met andere woorden maar best voornemen om er in het jaar 2016 al mee te beginnen.

Heel veel materiaal is al verzameld. Thema’s en onderwerpen liggen klaar. Prestatiesport ervaringen te rijk. Ik kan gaan schikken, al starten met hoofdstukken in te delen en zelfs schrijven. De inhoud van het boek zal gaan over het verhaal van het 5,5 jaar project, benoemd als ‘Personal Building it Better Body Plan’. De transformatie van mezelf als kerel van 44 jaar, met serieus wat overgewicht tot een afgetraind lichaam door ‘body sculptuur’. Wat dit allemaal behoeft en vraagt om op je 50 jaar, terug  je lichaam te willen bekomen van toen ik 24 jaar jong was.  Vermoedelijk zelfs nog beter en overtroffen.

Het boek Peter Power, moet uitgegeven worden rond het finaliseren van het project op mijn 50ste verjaardag. Met andere woorden rond 31 mei 2018! Vandaar het goed voornemen om er reeds met de basis te starten in het jaar 2016. Lees reeds meer over het boek op de Peter Power webpagina van mijn website!

Dat is mijn zesde goed voornemen voor het jaar 2016!

Bolle schouderspieren collage

Enthousiaste Positieve goede voornemens groeten,

Peter Positief

%d bloggers liken dit: